homeovervandenbrinkartikelenmediationcontact

OVER VAN DEN BRINK

Evert van den Brink (1947) is advocaat en mediator. Hij heeft zich gespecialiseerd in het helpen oplossen van geschillen, zowel in de privˇsfeer als in een zakelijke context. Hij adviseert over en bemiddelt bij echtscheidingen en niet huwelijkse samenlevingsvormen. Van den Brink treedt ook op als mediator in conflicten tussen bestuurders van ondernemingen, samenwerkingsconflicten en werkgerelateerde conflicten. Voor de gemeente Amsterdam treedt hij op als adviseur en onderhandelaar op het grensvlak van het privaatrecht en het bestuursrecht en als toezichthouder op het gebied van geprivatiseerde diensten.

Het oplossen van conflicten is een specialisme dat vraagt om scherp juridisch en cijfermatig inzicht in combinatie met vaardigheden op het terrein van intermenselijke verhoudingen. Mediator en familierechtadvocaat moeten kennis hebben van het vermogensrecht, moeten een balans kunnen lezen, jaarstukken kunnen doorgronden en tegelijk tactvol en geduldig de emoties kunnen hanteren die rond een scheiding spelen. Omdat in het familierecht nooit sprake is van winst of verlies moet een specialist als geen ander weten te bemiddelen tussen de partijen. Met een ruime ervaring in de advocatuur en als conflictbemiddelaar weet Van den Brink hoe hij zijn kennis en ervaring moet aanwenden om zijn cli‘nten het best te dienen. Hij heeft een uitgesproken voorkeur om buiten de rechtszaal te blijven omdat partijen altijd met elkaar verder moeten, al lopen hun levenswegen uiteen.

Evert van den Brink is een tactvol en vakkundig advocaat en een ervaren mediator met een scherp oog voor de persoonlijke omstandigheden van zijn cli‘nten. Hij biedt de steun, die mensen nodig hebben zonder hun zakelijke belangen uit het oog te verliezen.

Competentieprofiel

 

- Advocaat bij de balie Amsterdam (Keizer advocaten)
- NMI mediationregister M 4359
- Certificering DNV( 2003)
- Rechtbankmediator. ( 2003 Barregistratie R40561-A01255 )

 

CV van mr E.W. van den Brink*

Recente onderwerpen uit zijn mediationpraktijk

2008

 • Geschil van ouders belast met gezamenlijk gezag over verhuizing van de moeder bij overeengekomen co-ouderschap.
 • Echtscheiding, omgang en alimentatieregeling ondernemer MKB
 • Be‘indiging niet-huwelijkse samenleving
 • Echtscheiding, gemeenschap van goederen; waardering vermogen ondernemer

2009

 • Belastinggeschil over invorderingsrente na vaststellingsovereenkomst over IB
 • Erfrecht. Verantwoording executeur testamentair
 • Bewind. Verantwoording bewindvoerder.
 • Echtscheiding, omgang, gemeenschap van goederen. Verdeling negatief vermogen
 • Echtscheiding, huwelijksvoorwaarden; verrekenbeding onverteerd inkomen niet uitgevoerd.
 • Ouderschap, gezamenlijk gezag en co-ouderschap. Verdeling kosten kinderen
 • Onderneming. Waardering en financiering overbedeling.
 • Toedeling woning, financiering overbedeling. Afkoop alimentatie.
 • Pensioenverevening. Afwijken van wettelijk systeem

2010

 • Ontbinding zakelijk samenwerkingsverband
 • Echtscheiding. Afstand van de huwelijksgemeenschap.
 • Be‘indiging samenlevingsrelatie met kinderen. Verrekening van de waarde van de inbreng van een eigen woning.
 • Ouderschap. Gewone verblijfplaats kinderen. Co-ouderschap. Verhuizing van ˇˇn van de ouders.
 • Onderneming. Waardering en financiering overbedeling. Onverdeeld laten van bedrijfspand.
 • Onderneming. Kinder- en partneralimentatie. Bepaling van voor uitkering vatbare winstreserve. Behoefte en draagkracht. Verrekening wegens vermogensverschuiving.
 • Belastingdienst. Uitstelregeling omzetbelasting tegen zekerheidsstelling.
 • Echtscheiding, echtgenoten van verschillende nationaliteit en in het buitenland gehuwd.